Procesmanagement in de zorg

Samen een visie ontwikkelen

Als procesmanager verbind ik alle belangen op het gebied van wonen, zorg en maatschappij. Een integrale benadering in de ontwikkeling en realisatie van gebouwen met een duidelijke (zorg)inhoudelijke visie waarin de mens centraal staat.
Senior woman leaning on hand and looking forward.

Vanaf het eerste idee tot en met de realisatie denk ik op elk moment in het traject mee om

 • de juiste partijen te vinden en te verbinden
 • samen een visie te ontwikkelen waar alle partijen achter staan.

Mijn rol als procesmanager

 • Programma van Eisen (PvE)
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Overleggen met toekomstige gebruikers/bewoners
 • Management van het project in tijd, geld en risico’s
 • Kortom ik ben de spin in het web in uw maatschappelijke bouwprojecten.

Expertise

 • Vakinhoudelijke kennis en ervaring
 • Heldere toekomstvisie met innovatieve ideeën
 • Inlevingsvermogen en klantwensen vertalen naar praktische toepasbaarheid
 • Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen
 • Zakelijk en financieel inzicht om tijdig risico’s en knelpunten te inventariseren
 • Communicatief.

“Annemarie had de benodigde ervaring in het begeleiden van woon-zorginitiatieven door ouders en hielp ons bij het maken van een stappenplan, Programma van Eisen (PvE), contacten met de Woningbouw en deskundig advies.  Annemarie is iemand die zeer betrokken is en toch nuchter en planmatig kijkt. Ze heeft de benodigde contacten en weet wat er bij het realiseren van zo’n project als Authome komt kijken. Haar werkwijze bestaat uit goed kijken en luisteren wat er nodig is, helpt zaken te delegeren en springt ze bij met praktische en pragmatische oplossingen.
Kortom, zonder de deskundige hulp van Annemarie waren we niet gekomen waar we nu zijn; een prachtig wooninitiatief voor 18 jongeren met ASS of een lichamelijke beperking.”

Karin Struiving, voorzitter Stichting ouderinitiatief Authome Oldenzaal

Multifunctionele gebouwen met een bredere maatschappelijke functie

Vanuit het idee dat verschillende gebruikers elkaars activiteiten kunnen versterken ontwikkel ik naast verschillende woonvormen ook multifunctionele gebouwen met voorzieningen op het gebied van educatie, recreatie, cultuur en zakelijke dienstverlening.

Opdrachtgevers

 • Woningcorporaties
 • Zorgorganisaties
 • Gemeenten
 • Particuliere initiatieven
 • Architecten.